ขาย Nano V3.0 ATMEGA328P ของใหม่ราคา110บาท(ไม่มีสาย USB) และอื่นๆ

  • 0 Replies
  • 787 Views
ค่าส่งครั้งละ 20 บาทครับ
Nano V3.0 ATMEGA328P  มี6ชิ้น  ชิ้นละ110บาท
Protoshield+mini breadboard  มี2ชิ้น  ชิ้นละ140บาท
Atmega328P Nano 3.0 CH340 USB Driver+Terminal Adapter expansion board 2 in 1   มี1ชิ้น  ชิ้นละ190บาท
Infrared Remote Control Module IR Receiver Module for Arduino  มี1ชิ้น  ชิ้นละ100บาท
UNO R3 developent board MEGA328P CH340  มี1ชิ้น  ชิ้นละ150บาท
ARM STM8S103F3P6 STM8 Min มี1ชิ้น  ชิ้นละ130บาท
Multi-functional Expansion Development Board  มี1ชิ้น  ชิ้นละ120บาท


Line_ID:nanasaraex
nanasaraex@gmail.com