ส่วน Schematic Editor ของโปรแกรม Eagle

  • 0 Replies
  • 2437 Views
*

Offline Admin

  • *****
  • 4269
    • View Profile
    • ไดโน เมกเกอร์
ต่อไปเราจะมาเจาะลึกในส่วนของ Schematic Editor
1. Title bar ส่วนนี้จะโชว์ชื่อไฟล์ของวงจรที่เรากำลังทำงานอยู่
2. Menu bar จะเป็นเมนูคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ที่เราทำงานอยู่ โดยคำสั่งส่วนใหญ่ใน Menu bar จะไปปรากฏอยู่ในรูปไอคอนบน toolbar อื่นๆ ซึ่งเราจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
3. Action toolbar
- Open เปิดไฟล์ schematic อื่นๆ
- Save บันทึกไฟล์ schematic ที่เรากำลังทำงานอยู่
- Print พิมพ์ลายวงจร schematic
- CAM เป็นคำสั่งการสร้าง CAM file เพื่อส่งโรงงานทำ PCB (จะกล่าวในโอกาศถัดไป)
- Board เปลี่ยนไปทำงานในส่วนของ Board Layer หรือสร้าง footprint และเส้นเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับส่วน Schematic
- Sheet Drop Down เลือก Sheet ที่เราจะทำงาน
- Use Library เพิ่ม Library ให้กับ schematic ที่กำลังทำงานอยู่
- Execute a Script (อธิบายทีหลัง)
- Execute a ULP (อธิบายทีหลัง)
- Zoom to Fit เป็นมุมมองที่เห็นอุปกรณ์ทั้งหมด
- Zoom In ขยายมุมมองเข้าไป
- Zoom Out ย่อมุมมองให้กว้างขึ้น
- Redraw Screen ให้วาดจอภาพในมุมมองเดิมซ้ำอีกครั้ง*
- Zoom to Selection ขยายเฉพาะในส่วนที่เลือก
- Undo การยกเลิกคำสั่งที่ทำไปหลังสุด
- Redo การทำซ้ำคำสั่งที่ทำไปหลังสุด
- Cancel Command ยกเลิกคำสั่งที่กำลังทำงาน
- Help ค้นหาคำอธิบายในการใช้งานคำสั่งในโปรแกรมรับทำ PCB 1-4 Layer (เป็นแบบ PTH) ไม่มีค่า Setup เริ่มต้นเพียง 750 บ. ส่งฟรี => http://www.duinomaker.com