สอบถามการส่งข้อมูลเข้า database

  • 2 Replies
  • 1487 Views
จากบทความ http://www.9arduino.com/article/4/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-arduino-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5-database-mysql-arduino-to-database

ผมได้ทดลองทำตาม แล้วปรากฏว่าสามาถทำได้ แต่ ผมต้องการให้บอร์ดส่งค่าหลายค่าเข้าไปใน database ผมจึงเขียนโค๊ตรับค่าจากสวิตซ์ 2 ตัว ปรากฏว่า สวิตตัวแรก ข้อมูลถูกส่งเข้า database แต่ตัวที่ 2 นั้นมันอ่านโค๊ดผ่านไปเลยไม่ส่งค่าเข้าdatabase แต่รับค่าสวิตเป็นปกติ แล้วไฟ LED ก็ติดด้วย

ผมจึงอยากสอบถามว่าเพราะอะไรสวิตตัวที่ 2 นั้นไม่ยอมส่งค่าเข้า database

อันนี้เป็นโค๊ดที่ผมเขียนไว้
https://drive.google.com/open?id=0B-hoBJyKmLigbFVmdEN4LVRCbkk

ปล.ผมได้ลองนำสวิตที่1 ส่งข้อมูลเข้า ID2 ปรากฏว่าสามารถส่งได้ คห.ส่วนตัว โค๊ตที่สงข้อมูลเข้า database  อาจจะส่งได้แค่ทีละครั้ง หรือปล่าว? จึงมาสอบถามและขอแนวทางแก้ไขจากผู้รู้ครับ
 


หลักการของมันคือ ส่งผ่านตัวแปรโดยฝากไปกับ Url เรียกว่า Methol get การทำงานของมัน ก็คือ

index.php?data1=25&data2=30..... ต่อไปได้ไม่มีที่สินสุด

จากนั้นเรามาแก้ใน ส่วน phpตัวรับค่า Methol ให้เพิ่มการรับตัวแปรให้มากขึ้นครับ ตามที่เราส่ง จากนั้นไปแก้ query เพื่อให้บันทึกข้อมูลลงใน database ตามที่ต้องการ ครับ

เพิ่มเติมให้ครับ สามารถนำไปประยุคต์ใช้ได้ กรณ๊ที่ต้องการให้ Arduino อ่านค่าจาก Database ครับ