เดือนตุลาคม ESP8266 Smart Control กับ AppInventor2

  • 1 Replies
  • 1947 Views
หลักสูตร เดือนตุลาคม  ESP8266   Smart Control กับ AppInventor2
http://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539969379

ESP8266 Smart ConotrolV1
นำ ESP8266 12F ต่อกับ Sensor DHT11 เพื่อวัดความชื้น และอุณหภูมิ แล้วไปแสดงค่าที่ จอ LCD ที่ต่อแบบ I2C แล้วสร้าง App Android ชื่อ Smart Control ด้วย AppInventor2 เพื่อใช้ควบคุม สั่ง ปิด เปิดหลอดไฟ และอ่านค่าอุณหภูมิ และความชื้น
<a href="https://www.youtube.com/v/gSiq3w8uhic" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/gSiq3w8uhic</a>