### (วีดีโอ) การเขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมอุปกรณ์ by ArduinoStep ###

  • 0 Replies
  • 1453 Views
*

Offline Neo

  • **
  • 48
    • View Profile
    • xcitemicro
EP1:แนะ Arduinostep + การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ LCD module + I2C board
https://www.youtube.com/watch?v=d8SyH_se9Qs

Ep2: การเขียนโปรแกรม Arduino ติดต่อกับ Keypad + LCD module ตอนที่ 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=nWTo48TO-uM

EP3 : การเขียนโปรแกรม Arduino ติดต่อกับ keypad + LCD Module ตอนที่ 2/2
https://www.youtube.com/watch?v=nY5I3J8-JQU

EP4 : การเขียนโปรแกรม Arduino ติดต่อกับ DS18B20 +สร้างเครื่องควบคุม Air Condition ตอนที่ 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=j79Zlhdb6eY

EP5 : การเขียนโปรแกรม Arduino ติดต่อกับ DS18B20 +สร้างเครื่องควบคุม Air Condition ตอนที่ 2/2
https://www.youtube.com/watch?v=FIMleixFbyE

EP6 : การเขียนโปรแกรม Arduino ติดต่อกับ DS3231 +สร้างเครื่องเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ ตอนที่ 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=_B2umUtDCFg

EP7 : การเขียนโปรแกรม Arduino ติดต่อกับ DS3231 +สร้างเครื่องเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ ตอนที่ 2/2
https://www.youtube.com/watch?v=plPmznyNTiY