หลักสูตร Internet of Thing(IoT) กับPIC18F & Module ESP8266 รุ่นที่2

  • 1 Replies
  • 2284 Views
             อบรม 2  วัน  วันเสาร์ที่ 10   และ อาทิตย์ที่ 11    กันยายน 2559

                เริ่ม    9.00   - 16 .00  น.

             ท่านละ   3,500   บาท    รับจำนวน        8      ท่าน

                       (นิสิต  นักศึกษา ราคาพิเศษ    1900  บาท )
              สถานที่อบรม       นิรันดร์ซิตี้   บางแค
     ติดต่อ คุณ อังกูร  วณิชประการกิจ  เบอร์โทร ติดต่อ    081-362-6915


คอร์สนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรม
1.   เข้าใจ Module Serial to WiFi  เช่น ESP8266 ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถไปประยุกต์ใช้งานง่ายและ ได้ถูกต้อง ยิ่งขึ้น
2.   เข้าใจเรื่อง IoT  มากขึ้น
3.   สำหรับ คนที่ไม่เคนเขียน App Android  ก็จะสามารถเขียน App Android  ที่จะสั่งงาน ปิด เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ อย่างรวดเร็ว  เป็นการเรียนรัดการเขียน App Android ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
      เนื้อหา
1.   ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ ESP8266
2.   เรียนรู้การสั่งงาน ESP8266 ผ่าน AT COMMAND  ที่ละขั้นตอน เพื่อความเข้าใจ
3.   เรียนรู้การสั่งงานให้ ESP8266 ทำงานแบบ Station (Cleint)ผ่าน AT COMMAND
4.   ทดสอบการรับ ส่งค่าผ่านโมดูล ESP8266 กับ โปรแกรม Hercules
5.   ทดสอบการรับ ส่งค่าผ่านโมดูล ESP8266 กับ โปรแกรม Hercules ไปยังเวป thingspeak
6.   เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Micro Controller PIC18F14K50 ด้วย CCS C Compiler
7.   เรียนรู้คำสั่งเบื้องต้น ที่จะใช้งาน Micro Controller PIC18F14K50
8.   เรียนรู้การทำงานของ Module ADC
9.   เรียนรู้การเขียนโปรแกรม RS232
10.   ติดตั้งโปรแกรม ECLIPSE เพื่อเขียนโปรแกรม App Android
11.   เรียนรู้วิธีการเขียน App Android เบื้องต้น
12.   เรียนรู้วิธีการเขียน App Android ทำงานแบบ AsynTask
13.   เรียนรู้วิธีการเขียน App Android ส่งค่าไปยัง เวป thingspeak
14.   เรียนรู้วิธีการเขียน  PIC18F ติดต่อกับเวป thingspeak ผ่าน ESP8266
15.   เรียนรู้วิธีการเขียน  PIC18F  นำค่าจาก thingspeak มาสั่ง ปิด เปิด หลอดไฟ LED
16.   ทำโปรเจคส่งคำเตือน Notification ไปยังมือถือ เมื่อมีการกดปุ่มสวิทซ์ จะมีคำเตือนไปยังมือถือทั้ง Android และ Iphone     พร้อมคำเตือนที่ได้กำหนดไว้
http://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539968368

โปรเจค ส่งคำเตือน Notification ไปยังมือถือ ด้วย PIC18F กับ ESP8266
(ขอขอบคุณ คุณจักพันธ์ ที่ให้ข้อมูล จนทำโปรเจคนี้ ได้สำเร็จ)


https://youtu.be/CAjGi5Oi2wM

การทำโปรเจคนี้ อยู่ในหลักสูตร
http://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539962352

<a href="https://www.youtube.com/v/CAjGi5Oi2wM&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/CAjGi5Oi2wM&amp;feature=youtu.be</a>