หลักสูตร PIC18F & Android WiFi (ESP8266&WS-WIFI)Control ที่เวป www.es.co.th

  • 1 Replies
  • 2104 Views
วันที่  25- 26 มิถุนายน   2559
สนใจ ดูรายละเอียดที่
http://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539949174

หรือจะเรียนกลุ่มใหญ่  สมัคร ที่นี่
http://www.es.co.th/semPIC18F.asp?aet=06_07_2016&p=1&op=1


ดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PIC  Android WiFi  ESP8266  ในการอ่านค่าต่างๆ บนมือถือ Smart phone<a href="https://www.youtube.com/v/Pn5tKm5ahjw" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Pn5tKm5ahjw</a>