ควบคุมอุปกรณืไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ท ด้วยPIC18F กับ ESP8266

  • 0 Replies
  • 1868 Views
ควบคุมอุปกรณืไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ท ด้วยPIC18F กับ ESP8266
ใช้ Micro Conroller PIC18F14K50 ในการอ่านค่าจาก ThingSpeak แล้วมาถอดหรัส เพื่อควบคุมให้ ไฟเขียว กับไฟแดงติด โดยติดต่อไวไฟ ผ่าน Module ESP8266 01 เช่นนี้แล้ว เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าที่ใดในโลกได้แล้วโดยผ่านเวป ThingSpeak
<a href="https://www.youtube.com/v/TwnFhfLcxjc&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/TwnFhfLcxjc&amp;feature=youtu.be</a>