### เครื่องควบคุมระบบไฟในห้องพักโรงแรมรีสอร์ท ###

  • 0 Replies
  • 2570 Views
*

Offline Neo

  • **
  • 48
    • View Profile
    • xcitemicro
เครื่องควบคุมระบบไฟในห้องพักโรงแรม

 เป็นระบบเปิดปิดไฟที่ใช้ในโรงแรมหรือรีสอร์ทมี 2 ระบบ

1. ระบบ Stand-Alone

- สามารถใช้กับบัตรได้ทั้งแบบเก่าและใหม่    แบบแม่เหล็ก , แบบ  RFID 12 V ,แบบ RFID 220V โดยไม่ต้องแก้บอร์ดไมโคร
- รองรับโหลด 30 A 3 ช่อง , 10 A  1 ช่อง
- หน่วงเวลาปิดไฟห้องได้  เมื่อเอาบัตรออก
- สามารถเลือกรูปแบบการทำงานของบอร์ดเป็นแบบ Stand Alone หรือ แบบ Network ได้

2. ระบบ Network Remote
- เครื่อง Master สาารถควบคุมเครื่อง Stand-Alone ได้สูงสุด 128 ห้อง
- สามารถเลือกรูปแบบการเข้าพักได้ 3 รูปแบบ  แบบค้างคืน , ชัวคราว , แม่บ้านทำความสะอาด
- สามารถต่อเวลาได้ครั้ง 30 นาที - 4 ชม.   ในทุกรูปแบบการเข้าพัก
- ในกรณีที่เลือกห้องพักแบบ  แม่บ้านทำความสะอาด  ระบบจะจ่ายไฟขนาด  10 A  ให้เท่านั้น  ส่วนไฟ 30 A ทั้ง 3 ช่องจะไม่จ่ายไฟให้
- แสดงสถานะห้องได้ว่ามีการเข้าพักอยู่หรือไม่
- แสดงสถานะกระพริบของห้องที่หมดเวลาการเข้าพักของแต่ล่ะห้องได้
- บันทึกการเข้าพัก-คืนห้อง  ในแต่ละห้องได้
- พิมพ์รายงานการเข้าพัก-คืนห้อง ได้
- ฯลฯ
www.xcitemicro.com
id Line : xcitemicro
Facebook : xcitemicro