ให้เช่าเครื่อง CNC และ 3D printer

  • 0 Replies
  • 1506 Views
ให้เช่าเครื่อง CNC(รับงานได้ทั้ง ตัด เจาะ และแกะสลัก ขนาด A3)
และ 3D printer(Prusa I3)