สอบถามผู้รู้ คร้บ เรื่องเอา arduino จ่ายไฟปรับได้ครบ DC

  • 1 Replies
  • 1279 Views
สอบถามผู้รู้ คร้บ เรื่องเอา arduino จ่ายไฟปรับได้ครบ DC

ต่อเอาต์พุตพอร์ทไปเข้า D to A เอาต์พุต D to A ไปเข้าขา adj ของเรกุเลเตอร์ 3 ขา อย่าง LM370 หรือขา gnd ของ 780x ก็ได้