รบกวนสอบถามวิธีแก้ ESP-02 มักขึ้น busy p...

  • 0 Replies
  • 1645 Views
ผมก็รบกวนถามเกี่ยวกับอาการ  ESP-02 มักขึ้น busy p...  พอดีทำโปรเจคเกี่ยวกับเครื่องวัดค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงครับ พอมีวิธีแก้ไขได้ยังไงบ้างครับ