ร้านขายอุปกรณ์ อิเล็คในบ้านหม้อ

Started by oldsnake13, January 22, 2016, 09:50:53 AM

Previous topic - Next topic

oldsnake13

ไม่ทราบว่าท่านใดรู้จักร้านที่ส่งของทางไปรษณีย์บ้างครับ ผมอยากได้pot.22k ,r100 /0.5w,c22uf แค่อย่างละสองตัวไม่รู้เขาจะส่งใหม