ปิดการขายครับ

  • 65 Replies
  • 13334 Views
*

Offline gui

  • ***
  • 111
    • View Profile
จองครับ
3.18  30A Current Sensor Module (ACS712ELCTR-30) 1 ตัว
3.19 20A Current Sensor Module (ACS712ELCTR-20)  1 ตัว
5.7 ST-Link V2  1 ตัว
5.8 Board STM32F030F4P6 1 ตัว
7. CAR Robot  1 ชุด
8. CAR Robot  1 ชุด
ขอรายละเอียดการโอนเงินทาง PM ด้วยครับ

1.1 ESP8266-1 1ชุด
3.12 Breadboard 830 holes  1ชุด 
3.14 Digital Temperature Humidity Sensor Module (DHT11) 1 ชุด 3.6 Board 8 LED keypad and display module TM1638 chip (8LED and 16Key) 1ชุด
11.1 Jump Wire (Male to Male) ยาว 20cm. จำนวน 40 เส้น 2 ชุด
11.2 Jump Wire (Female to Male) ยาว 20cm. จำนวน 40 เส้น 2 ชุด
11.3 Jump Wire (Female to Female) ยาว 20cm. จำนวน 40 เส้น  2 ชุด
11.4 Jump Wire (Male to Male) ยาว 30cm. จำนวน 40 เส้น 2 ชุด
11.5  Jump Wire (Female to Male) ยาว 30cm. จำนวน 40 เส้น 2 ชุด


*

Offline ROM

  • ***
  • 167
    • View Profile
เพิ่มรายการของตามนี้ด้วยครับ

5.12 Board STM32F051R8T6 จำนวน 1 ชุด
11.1 Jump Wire (Male to Male) ยาว 20cm. จำนวน 1 ชุด
11.2 Jump Wire (Female to Male) ยาว 20cm. จำนวน 1 ชุด
11.3 Jump Wire (Female to Female) ยาว 20cm. จำนวน 1 ชุด

รบกวนช่วยสรุป รวมกับของที่ได้จองไว้เดิม
และขอเลขที่ บ/ช. ด้วยเลย เพื่อจัดการโอนให้ครับ