ปิดการขายครับ

  • 65 Replies
  • 14991 Views
ราย 2.1 2 บอร์ดครับ ถ้ามีอะไรเพิ่มแจ้งมาครับ
จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและมีศรัทธากับสิ่งที่เราเรียนรู้

รับ 2.1 Board Arduino MEGA 2560  1 ชุด
รับ 3.1 Board DS3231 + AT24C32  1 ชุด
รับ 6.3 MATRIX KEYPAD 4x4 1 ชุด


ขอเลขที่ บัญชีด้วยครับ

จอง สองรายการ
1.2 Board ESP8266 2 อัน
2.1 Board Arduino MEGA 2560 3อัน

จองด้วยครับ
1.1 2ตัว
1.2 1
2.1 1
2.2 1
5.1 ถึง 5.7 อย่างละ 1
PM ราคาและ บ/ช โอนเงินด้วยครับ
1.1 ESP8266-1 = 1 ชุด
3.2 Board EasyDriver (A3967) = 4 ชุด


*

Offline pken

  • **
  • 37
    • View Profile
จองด้วยครับ

1.1   2 ตัว

7. CAR Robot  1 ชุด

PM ราคาและ บ/ช ด้วยครับ