ปิดการขายครับ

 • 65 Replies
 • 14493 Views

*

Offline MAbUS

 • ***
 • 146
  • View Profile
ถ้ายังทันผมขอ

2.1 Board Arduino MEGA 2560 1 ชุด
3.2 Board EasyDriver (A3967)  1 ชุด


*

Offline MAbUS

 • ***
 • 146
  • View Profile
Quote
ถ้ายังทันผมขอ

2.1 Board Arduino MEGA 2560 1 ชุด
3.2 Board EasyDriver (A3967)  1 ชุด
บางท่านจองแล้วครับ
ขอบคุณครับ

ยินดีครับผม  ;)

*

Offline ROM

 • ***
 • 167
  • View Profile
ขอจองด้วยครับ

(1) - 1.2 Board ESP8266  1 ชุด
(2) - 2.3 Board Arduino attiny85 (1) 1 ชุด
(3) - 5.5 STM8S105C6T6 2 ชุด
(4) - 5.7 ST-Link V2 1 ชุด
(5) - 6.4 MATRIX KEYPAD 4x5 3 ชุด