### เครื่องควบคุมการจอดรถอัตโนมัติ ###

  • 1 Replies
  • 2367 Views
*

Offline Neo

  • **
  • 48
    • View Profile
    • xcitemicro
  เป็นโครงงานที่ใช้สำหรับการบริหารการจอดรถโดยเฉพาะ 
เพื่อความสะดวกสบายของสถานบริการและผู้ใช้รถ
เหมือนที่เราเห็นลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้าใหญ่เช่น  Central 
ที่ผู้ขับรถจะรู้ได้เลยว่าชั้นว่าง  และตำแหน่งจอดตรงไหนที่ว่างอยู่
เครื่องควบคุมการจอดรถอัตโนมัติ
- รถเข้าออกด้วยระบบ RFID
- มีระบบคานกันเปิดปิดอัตโนมัติ
- สามารถบันทึกการเข้าออกของรถได้
- แสดงจำนวนที่ว่างของแต่ละโซนหรือแต่ละชั้นได้
- แสดงไฟสถานะว่าง/ไม่ว่าง ของแต่ละช่องจอดรถได้

อุปรณ์ที่ใช้
- บอร์ด AVR MEGA2560
- บอร์ด 7-Segment  2 หลัก  3 บอร์ด
- บอร์ด RTC1307    1 บอร์ด
- บอร์ด RFID  Reader/Writer   2  อัน
- บัตร RFID CARD  20 ใบ
- Key โทรศัพท์  1 ตัว
- LCD  20x4 บรรทัด  1  ตัว
- เซนเซอร์  Ultrasonic  20 ตัว
- บอร์ดวัดระยะทางของ Sensor  พร้อมไฟแสดงสถานะ ว่าง/ไม่ว่าง
- RC Servo Motor  2 ตัว

------------------------------------
web  :  www.xcitemiro.com
IDLine  :  xcitemicro
Facebook :  www.facebook.com/xcitemicro


เยี่ยมไปเลยครับ