การเขียน LABView ติดต่อกับ Hardware เบื้องต้น

Started by nopparat, November 08, 2015, 02:08:05 PM

Previous topic - Next topic

nopparat

สวัสดีครับ
ผมได้ทำการเขียนการใช้งาน LABView ติดต่อกับ Hardware เบื่อนต้นเอาไว้ตามลิงก์ข้างล่างครับใครสนใจมีข้อติชม เชิญเข้าไปดูได้ครับ
โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรม LABView รันบน PC และ การเขียนโปรแกรม LABView รันบน arduino โดยใช้ The Arduino™ compatible compiler for LabVIEW

1. ลิงก์ข้างล่างจะเป็นการเขียนโปรแกรม LABView บน PC ติดต่อกับ MCU  ผ่าน serial port ในรูปแบบการใช้ Event
- การเขียนโปรแกรม LabView ติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เบื้องต้น ตอนที่ 1 (LabView Interface for Microcontroller)
http://www.fuzz-iot.com/labview-interface-for-mcu-1/

- การเขียนโปรแกรม LabView ติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เบื้องต้น ตอนที่ 2 (LabView Interface for Microcontroller2)
http://www.fuzz-iot.com/labview-interface-for-mcu-2/

2. ลิงก์ข้างล่างนี้จะเป็นการเขียน Arduino โดยใช้ The Arduino™ compatible compiler for LabVIEW
- การเขียนโปรแกรมลงบอร์ด Arduino ด้วยโปรแกรม LabView เบื้องต้น ตอนที่ 1 (Arduino Compatible Compiler for LabView : 1)
http://www.fuzz-iot.com/arduino-compatible-compiler-for-labview-1/

- การเขียนโปรแกรมลงบอร์ด Arduino ด้วยโปรแกรม LabView เบื้องต้น ตอนที่ 2 (Arduino Compatible Compiler for LabView : 2)
http://www.fuzz-iot.com/arduino-compatible-compiler-for-labview-2/

3. mini-project เครื่องมือวัดเอซีโวลต์มิเตอร์อย่างง่ายด้วย Arduino + LabView (AC Voltmeter by LabView)
ในโปรเจกนี้มีการ sampling สัญญาณไฟสลับส่งค่าผ่านทาง uart ไปพลอตบน LABView และทำการคำนวณและแสดงค่าเป็น RMS ออกเป็น Analog และ Digital บน LABView ด้วย
http://www.fuzz-iot.com/ac-voltmeter-by-labview/

เนื้อหาผิดพลาดประการได้ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยครับ  :)
<Knowledge is power>

cleanup

กำลังค้นหาอยู่พอดี ขอบพระคุณครับ