### มูลี่ไฟฟ้าอัตโนมัติ ###

  • 0 Replies
  • 1811 Views
*

Offline Neo

  • **
  • 48
    • View Profile
    • xcitemicro
### มูลี่ไฟฟ้าอัตโนมัติ ###
« on: September 11, 2015, 10:20:56 am »

โปรเจ็ค Project : มูลี่ไฟฟ้าอัตโนมัติ
สะดวกสบายในการปรับมูลี่ตามความสว่างของแดด อุณหภูมิ และเวลาปัจจุบัน รวมทั้งมี Remote ควบคุมการเปิดปิดมูลี่และปรับมุมของมูลี่ได้อีกด้วย

ขอบเขตของโปรเจ็ค
1. ตั้งค่ามุมของมู่ลี่ได้ทั้งแบบอัตโนมัติ แบบ manual (Remote)
2. มูลี่ปรับตามความเข้มของแสง และ อุณหภูมิ
3. ระบบเลื่อนเก็บและเลื่อนออกมูลี่อัตโนมัติเมื่อถึงเวลที่กำหนด
4. สามารถปรับมุมของมูลี่และเลื่อนเก็บมูลี่ได้ด้วย Remote
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51

web : www.xcitemicro.com
Line : xcitemicro
Facebook : www.facebook.com/xcitemicro
Modify message