การ map Font ง่ายๆ โดยใช้ Excel

  • 8 Replies
  • 3375 Views
การ map Font ง่ายๆ โดยใช้ Excel
« on: September 03, 2015, 08:07:05 pm »
การออกแบบ image pattern for 8x8 led dot matrix โดยใช้สูตรบน Exel
Function ที่ใช้
1. ใข้ function if (Cell = "x" or any type , เราจะกำหนดให้เป็น 1 แต่ถ้าไม่ใช่ให้เป็น 0
2. ใช้ function Concatenate คือการรวม cell เข้าด้วยกัน ผมกำหนด MSB Bit ทางซ้าย และ LSB Bit ทางขาวมือสุด จำนวน 8 cell
3. ใช้ function binary to hex แปลงค่า binary ให้เป็น hex code
example =bin2hex(cell,2) ตัวเลข 2 หมายถึง ต้องการเลข 2 หลัก คือ ถ้าค่าที่แปลง = 0 ถ้าไม่มีเลข 2 คือจะได้ 0 ตัวเดียว หากมีเลข 2 จะมีเลขสองหลัก
4. การใช้ค่า 0x ลงไปเพื่อให้ compiler ไม่เกิด Error ในการ compile Code
Load example ที่ผมเขียนไปลองได้ครับ
for Excel 2010 or higher

http://www.jnutthailand.com/download/pattern.xlsx
http://www.jnutthailand.com/download/pattern2.xls
Re: การ map Font ง่ายๆ โดยใช้ Excel
« Reply #1 on: September 03, 2015, 10:16:18 pm »
ไม่ได้เห็นท่าน JNUT ตั้งนาน
กลับมาให้ความรู้อีกคราวแล้ว
ขอบคุณครับ

Re: การ map Font ง่ายๆ โดยใช้ Excel
« Reply #2 on: September 04, 2015, 05:47:01 am »
ขอบคุณครับสำหรับความรู้ที่นำมามอบให้

Re: การ map Font ง่ายๆ โดยใช้ Excel
« Reply #3 on: September 04, 2015, 08:26:26 am »
การเรียง BIT MSB & LSB อยู่ในขั้นตอนรูปที่ 3 การ Concatenate นะครับ

Re: การ map Font ง่ายๆ โดยใช้ Excel
« Reply #4 on: September 04, 2015, 08:30:50 am »
โอ้ขอบคุณครับป๋า หายไปนานเลยนะครับ :)

Re: การ map Font ง่ายๆ โดยใช้ Excel
« Reply #5 on: September 04, 2015, 08:51:42 am »
ชอบคุณครับ

Re: การ map Font ง่ายๆ โดยใช้ Excel
« Reply #6 on: September 05, 2015, 08:07:13 am »
wow nice good job

Re: การ map Font ง่ายๆ โดยใช้ Excel
« Reply #7 on: September 05, 2015, 03:58:32 pm »
คิดถึงเจ้จัง