GPS สองตัวนี้ใช้ต่างกันไหมครับ

  • 2 Replies
  • 4877 Views
-GPS สองตัวนี้ใช้ต่างกันไหมครับ แบบสายอากาศแปะบนตัวบอร์ด และ สายอากาศแยกมาข้างๆ

-ทั้งสองแบบ ใช้ในINDOOR ได้ไหมครับ ต้องส่องเห็นฟ้า(ดาวเทียม)หรือเปล่า?

ขอบคุณครับ


แบบที่มีสายอากาศแยกออกมาจะดีกว่า ลองนึกภาพว่าคุณมีทีวีอยู่เครื่องหนึ่งใช้สายอากาศหนวดกุ้ง (ตรงรูปแรก) กับการที่ทีวีของคุณนั้นต่อสายอากาศออกไปที่ชั้นสอง (ตรงกับรูปที่สอง) ซึ่งแบบที่สองนั้นจะดีกว่าแต่ก็แพงกว่า  :o

กำลังหาข้อแตกต่างอยู่พอดีเลยครับ