ESP8266 Cloud Application Control 2 chanel relay

  • 2 Replies
  • 1809 Views
ESP8266 Cloud Application Control 2 chanel relay
« on: June 11, 2015, 09:57:41 pm »
<a href="http://www.youtube.com/v/2Gek2tlXp4w" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/2Gek2tlXp4w</a>


Re: ESP8266 Cloud Application Control 2 chanel relay
« Reply #1 on: June 13, 2015, 01:48:08 pm »
สอบถาม หน่อยครับ โมดูลนี้ ระยะรับส่ง ไกลเท่าไหร่ครับ

*

Offline skytec

  • *****
  • 1030
  • "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ " --อัลเบิรต ไอสไตน์
    • View Profile
    • R&D , Technical Consultants , Sensor Developer  , Engineering consultants
Re: ESP8266 Cloud Application Control 2 chanel relay
« Reply #2 on: June 24, 2015, 09:47:56 pm »
ผมใช้ module คล้ายๆ กัน ได้ราวๆ 15 เมตร ครับ แต่หากต่อกับ router ด็ขึ้อยู่กับคุณภาพ router  ครับ เอาเป็นว่ารุ่นนี้กำลัง 312 mW ครับ 
"จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้มีข้อจำกัด จิตนาการไร้ขอบเขต " --อัลเบิร์ต ไอสไตน์