หน่วงเวลาในarduino

Started by oldsnake13, June 10, 2015, 08:23:29 AM

Previous topic - Next topic

chobui7

เพิ่มเติมการหน่วงเวลาให้ครับ

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delay/