รับผลิต PCB 1-30 Layer โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้าน PCB, PCBA ราคาไม่แพง

  • 29 Replies
  • 16071 Views
Fiducial mark จะถูกจำแนกออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

    1. Global Fiducials จะเป็นจุดกำหนด Alignment และตำแหน่งอุปกรณ์ทั้งหมดใน PCB โดยจะทำไว้ 3 จุด โดยที่ทั้ง 3 จุดนี้จะวางตำแหน่งเป็นรูปสามเหลี่ยม ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด (ไม่แนะนำให้ใช้ Fiducial 4 จุดที่มีความสมมาตรกัน เพราะในกรณีที่โหลดแผ่น PCB เข้าเครื่องผิดทาง  เครื่องจะไม่สามารถรู้ได้ว่างานที่เข้ามาผิดทาง) ในกรณีที่ PCB มาเป็นลักษณะ Panel (มีหลาย PCB ติดอยู่บนบอร์ดเดียวกัน) และไม่มีพื้นที่พอสำหรับวาง Fiducial เราสามารถจะกำหนดให้มีแต่ Panel Fiducial โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมี Global Fiducial ก็ได้

รูปแสดงตำแหน่ง Global Fiducial และ Panel Fiducial

รูปแสดงตำแหน่ง Global Fiducial บนแผ่น PCB

รูปตัวอย่างการวางตำแหน่ง Fiducial บน Panel โดยไม่มี Global Fiducial เนื่องจากบนแผ่น PCB ไม่มีพื้นที่พอ (Credit: http://jeelabs.org)
รวมบทความเกี่ยวกับ Electronics, SMT, PCB ...etc

www.facebook.com/rlcinnovation

รับเขียนโปรแกรม PLC, HMI  รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ระบบตรวจจับด้วยภาพ (Vision inspection) ICT & FCT Fixture, Vibratory Bowl Feeder รับผลิต PCB ต้นแบบจากโรงงานที่มีมาตราฐาน
www.rlcinnovation.com

    2. Local Fiducials จะใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งเฉพาะตัวอุปกรณ์  โดยจะสร้าง Local Fiducial mark เอาไว้ในแนวเส้นทะแยงมุมของตัวอุปกรณ์ 2 จุด  โดยจะใช้เพื่อหาจุดอ้างอิงของ Land PAD สำหรับอุปกรณ์ Fine pitch ที่มีขนาดต่ำกว่า 20 mils เช่น TQFP,  QFP, BGA  ในกรณีที่มีอุปกรณ์ Fine pitch 2 ตัวอยู่ใกล้กันสามารถใช้ Local fiducial ร่วมกันได้


รูปตัวอย่างการวางตำแหน่ง Local Fiducial และ Shared Fiducial


รูปตัวอย่างการวางตำแหน่ง Local Fiducial (credit:commons.wikimedia.org)
รวมบทความเกี่ยวกับ Electronics, SMT, PCB ...etc

www.facebook.com/rlcinnovation

รับเขียนโปรแกรม PLC, HMI  รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ระบบตรวจจับด้วยภาพ (Vision inspection) ICT & FCT Fixture, Vibratory Bowl Feeder รับผลิต PCB ต้นแบบจากโรงงานที่มีมาตราฐาน
www.rlcinnovation.com

Tips for PCB Design

Copper Balance
   การทำ Copper Balance เป็นเทคนิคที่สำคัญสำหรับการออกแบบ PCB ที่ผู้ออกแบบจำเป็นต้องรู้  เนื่องจากในกระบวนการผลิตแผ่น PCB หรือการประกอบอุปกรณ์บางกระบวนการเช่น Reflow Soldering, Wave Soldering หรือแม้กระทั่งการผลิต Surface Finish ของ PCB เช่น HASL (Hot Air Solder Leveling) เป็นกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูง  การทำ Copper Balance เป็นการกระจายปริมาณทองแดงให้มีปริมาณใกล้เคียงกันทั้งแผ่นวงจร  จุดประสงค์หลักเพื่อลดการบิดและโก่งตัว(Bow and Twist) ของแผ่นวงจรเนื่องจากมีความจุความร้อนบนแผ่นวงจรไม่เท่ากัน 


รูปที่ 1 แสดงภาพการทำ Copper Balance โดยใช้ Copper Dot
(Credit picture: www.electronics.stackexchange.com)

    ภาพด้านขวาเป็นการทำ Copper Balance โดยการใส่ Copper Dot ลงบนพื้นที่ว่างบนแผ่น PCB เพื่อกระจายปริมาณทองแดงให้ใกล้เคียงกันทั้งแผ่น ทำให้ปริมาณความจุความร้อนบนแผ่นวงจรไม่แตกต่างกันมากนัก  จึงช่วยลดโอกาสที่แผ่น PCB จะโก่งหรือบิด

Tip: Copper dot ควรอยู่ห่างจากลายวงจร 100 mils (2.54 mm) เป็นอย่างน้อยเพื่อป้องกันการเกิดค่า Capacitance จากการใส่ Copper dot  สำหรับวงจรที่เกี่ยวข้องกับความถี่สูงอาจพิจารณาเรื่องระยะห่างหรือใช้วิธีอื่นในการทำ Copper Balance

รวมบทความเกี่ยวกับ Electronics, SMT, PCB ...etc

www.facebook.com/rlcinnovation

รับเขียนโปรแกรม PLC, HMI  รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ระบบตรวจจับด้วยภาพ (Vision inspection) ICT & FCT Fixture, Vibratory Bowl Feeder รับผลิต PCB ต้นแบบจากโรงงานที่มีมาตราฐาน
www.rlcinnovation.com

ตัวอย่าง PCB ที่ทำ Copper Balance โดยใช้ Copper Dot

รวมบทความเกี่ยวกับ Electronics, SMT, PCB ...etc

www.facebook.com/rlcinnovation

รับเขียนโปรแกรม PLC, HMI  รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ระบบตรวจจับด้วยภาพ (Vision inspection) ICT & FCT Fixture, Vibratory Bowl Feeder รับผลิต PCB ต้นแบบจากโรงงานที่มีมาตราฐาน
www.rlcinnovation.com

*

Offline rva

  • **
  • 26
    • View Profile
แอบสนใจครับ แต่พอจะไกด์ราคาคร่าวๆ ได้ไหมครับ ประกอปการตัดสินใจ

เช่น แผ่นขนาด 20x30 cm copper 3 onz 2หน้า through hole

ราคา 1แผ่น กับ 5แผ่น

แอบสนใจครับ แต่พอจะไกด์ราคาคร่าวๆ ได้ไหมครับ ประกอปการตัดสินใจ

เช่น แผ่นขนาด 20x30 cm copper 3 onz 2หน้า through hole

ราคา 1แผ่น กับ 5แผ่น

ส่งราคาให้แล้วนะครับ  ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องขนาดของ PCB และความหนาแน่นของลายวงจรแนะนำให้ขยายขนาดเส้นและใช้ Copper thickness 2oz แทนก็ได้ครับ
รวมบทความเกี่ยวกับ Electronics, SMT, PCB ...etc

www.facebook.com/rlcinnovation

รับเขียนโปรแกรม PLC, HMI  รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ระบบตรวจจับด้วยภาพ (Vision inspection) ICT & FCT Fixture, Vibratory Bowl Feeder รับผลิต PCB ต้นแบบจากโรงงานที่มีมาตราฐาน
www.rlcinnovation.com

PCB 4 Layer ส่งลูกค้าจากสิงคโปร์  ;)


รวมบทความเกี่ยวกับ Electronics, SMT, PCB ...etc

www.facebook.com/rlcinnovation

รับเขียนโปรแกรม PLC, HMI  รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ระบบตรวจจับด้วยภาพ (Vision inspection) ICT & FCT Fixture, Vibratory Bowl Feeder รับผลิต PCB ต้นแบบจากโรงงานที่มีมาตราฐาน
www.rlcinnovation.com

Copper Balance สำหรับ PCB 2 Layer

   
     การทำ Copper Balance ควรทำทุก Layer ในกรณีที่บอร์ดมี 2 Layer ควรทำ Copper Balance ทั้ง 2 ด้าน ไม่ควรทำแค่ด้านใดด้านหนึ่ง  รูปทางด้านซ้ายเป็นการทำที่ไม่เหมาะสมเนื่องจาก Layer 1 ไม่ทำแต่ทำที่ Layer 2 จึงมีโอกาสที่แผ่น PCB จะบิดตัวเนื่องจากปริมาณทองแดงใน Layer 2 มีมากกว่า Layer 1 ทำให้ค่าความจุความร้อนบนแผ่นแตกต่างกันมากเป็นสาเหตุที่ทำให้ PCB บิดหรือโก่งได้
รวมบทความเกี่ยวกับ Electronics, SMT, PCB ...etc

www.facebook.com/rlcinnovation

รับเขียนโปรแกรม PLC, HMI  รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ระบบตรวจจับด้วยภาพ (Vision inspection) ICT & FCT Fixture, Vibratory Bowl Feeder รับผลิต PCB ต้นแบบจากโรงงานที่มีมาตราฐาน
www.rlcinnovation.com