สื่อสารผ่าน LAN คนละวง LAN

  • 8 Replies
  • 4244 Views
Re: สื่อสารผ่าน LAN คนละวง LAN
« Reply #8 on: February 26, 2016, 12:49:21 pm »
การ Arduino + Ethernet Shield + MQTT  Library     ส่งข้อมูล (Publish)  ขึ้น  Cloud MQTT  แล้วใช้อีกตัว   Arduino + Ethernet Shield + MQTT  Library   รับข้อมูล (subscribe) มาแสดงได้ครับ

https://cmmakerclub.com/esp8266/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-mqtt-%E0%B8%9A%E0%B8%99-esp8266-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD/

ขออ้างอิง ตัวอย่างเขาใช้ native ESP8266 + Arduino IDE   ลองดูแนวทางไปประยุกต์ใช้กับ  Arduino + Ethernet Shield

ลองดูอันนี้น่าจะใกล้เคียง http://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-bluemix-arduino-iot2/