สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ course-mcu จัดอบรม

  • 0 Replies
  • 1419 Views
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ course-mcu.com
จัดอบรม หลักสูตร สนุกกับการเขียนโปรแกรม Micro Controller PIC 16F887 ด้วย CCS เบื้องต้น

ดูรายละเอียด และ โหลดใบสมัคร ได้ที่

http://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539731905

ขอบคุณครับ