--------- ปิดประมูล --------- หนังสือ Elec

  • 55 Replies
  • 10995 Views
Re: ประมูลหนังสือ Elec
« Reply #24 on: February 25, 2015, 05:40:01 pm »
*4. เรียนรู้และประยุกต์ใช้งาน PIC Microcontroller    190 บาท ครับ

Re: ประมูลหนังสือ Elec
« Reply #25 on: February 25, 2015, 05:45:13 pm »
1. = 149
2. = 120
5. = 129
8. = 149

*

Offline olee

  • **
  • 69
    • View Profile
Re: ประมูลหนังสือ Elec
« Reply #26 on: February 25, 2015, 05:57:14 pm »
1. =>155
2. =>125

Re: ประมูลหนังสือ Elec
« Reply #27 on: February 25, 2015, 05:57:51 pm »
1. 150
2.  130
4.  220
ครับ

Re: ประมูลหนังสือ Elec
« Reply #28 on: February 25, 2015, 05:57:58 pm »
4.=201บ.

Re: ประมูลหนังสือ Elec
« Reply #29 on: February 25, 2015, 05:58:13 pm »
1 = 160
2 = 130
3 = 135

Re: ประมูลหนังสือ Elec
« Reply #30 on: February 25, 2015, 05:58:30 pm »
4=225.-

Re: ประมูลหนังสือ Elec
« Reply #31 on: February 25, 2015, 05:59:05 pm »
*4. เรียนรู้และประยุกต์ใช้งาน PIC Microcontroller       230
 บาทครับ