การติดตั้ง SparkFun และ Adafruit Libraries สำหรับ Eagle

Started by Admin, February 16, 2015, 02:07:33 PM

Previous topic - Next topic

Admin

https://github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries ดาวน์โหลด .zip แล้วแตกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์  lbrhttps://github.com/adafruit/Adafruit-Eagle-Library  ดาวน์โหลด .zip แล้วแตกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์  lbrแตกไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ ไปไว้ที่โฟลเดอร์ lbr ที่เราติดตั้งโปรแกรม Eagleเปิดโปรแกรม Eagle ขึ้นมาแล้วดูที่เมนู Libraries จะเจอ Library ทั้งสองที่เราติดตั้งลงไปEAGLE CAD Libraries from element14 https://www.element14.com/community/community/cadsoft_eagle/eagle_cad_libraries

ติดตั้ง Sparkfun Design Rules

https://www.sparkfun.com/tutorials/115  (SparkFun DRC file for Eagle)  ดาวน์โหลด http://www.sparkfun.com/tutorial/Eagle-DFM/SparkFun.dru ไปไว้ที่โฟลเดอร์ dru ที่เราติดตั้งโปรแกรม Eagle

รับทำ PCB (ออกใบกำกับภาษีได้) => https://www.electoday.com