มีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์ พี่ๆชาวE2D ครับ

  • 1 Replies
  • 1550 Views
เชิญพี่ๆชาวE2D  ทุกท่านร่วมทำบุญกับกับค่ายอาสาของ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กชาวเขาผู้ด้อยโอกาส เงินหรือสิ่งของบริจาคของพวกท่านทั้งหมด
เราจะนำไปทำบุญให้ตามจุดประสงค์อันประเสริฐของท่าน โดยรายละเอียดของโครงการอยู่ในภาพด้านล่างครับ
ขออนุโมทนาในกุศลจิตเพื่อส่วนรวมของทุกๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ สาธุ

บริจาคเป็นเงิน
ชื่อบัญชี : นายณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง
เลขที่บัญชี : 891-2-38824-1
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บริจาคเป็นสิ่งของ
ส่งถึง (อาจารย์อภิวัฒน์ วิทยารัฐ ,อาจารย์คมกริช มาเที่ยง,อาจารย์ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
***วงเล็บมาด้วยว่าเป็นของบริจาค****

Offline Admin

  • *****
  • 3959
    • View Profile
OK ครับ เดี่ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้
รับทำ PCB 1-4 Layer (เป็นแบบ PTH) ไม่มีค่า Setup เริ่มต้นเพียง 750 บ. ส่งฟรี => http://www.duinomaker.com