มีใครเคยใช้ STM32F4 Discovery กับ DP83848(TEE) กับ LwIP บ้างครับ

  • 1 Replies
  • 2513 Views
มีใครเคยใช้ STM32F4 Discovery กับ DP83848(TEE)  กับ LwIP บ้างครับ

คือผมเจอปัญหาว่า DHCP Packet ที่ส่งออกมาใน ส่วน BOOSTRAP Protocol , Bootp Flag เป็น UNICAST อะครับ ...ผมเข้าใจว่าควรจะต้องเป้น Broad cast??

อีกอย่างคือ ขนาด Package ของ DHCP Discovery มันไม่ตรง คือมีขนาด 350 Bytes ไม่ใช่ (น่าจะ) 342 Bytes แบบ Package อื่น

แล้วมันจะเกี่ยวกันมั้ย เพราะผมลองใช้ WireShark จับ  sniffer ไปเจอว่า Router WRT54GL ไม่ยอม respond ด้วย DHCP ACK ทั้งที่มี DHCP Discovery ออกมาจาก STM32F4's PHY

โดยก่อนหน้านี้ผมได้แก้ปัญหาไปหลายประเด็นเช่น
1. ปรับพอร์ตให้ตรง
2. ย้ายส่วน Initial ETH Pher Clock ใน STM32F4 ให้มา initial หลังจาก reset Phy แล้ว
3. ย้าย MCO-GPIOA ให้มา Init ใน define ของ MII ไม่ Init ในสถาวะ RMII ซึ่งก็จะทำให้เกิด Forever Loop ใน ETH_Init();
4. ให้มีการ reinit system clock อีกทีหลังเข้า main() ก่อนทำงาน
5. ปรับ EXT Interrupt ให้ถูกต้อง ..และไม่น่ามีปัญหา
6. ปรับ System's PLL_M กับ Clock ให้เป็น 8Mhz และปรับตัวคูณแล้ว

มีใครพอทราบบ้างครับ?