เครื่องประจุแบตเตอรี่่ เครื่องชาร์จไฟ เครื่องยืดอายุ แบทเตอรี่ ออสซิลโลสโคป ราคา

  • 0 Replies
  • 1132 Views
จำหน่าย

เครื่องประจุแบตเตอรี่่ เครื่องชาร์จไฟ เครื่องยืดอายุ แบทเตอรี่ ออสซิลโลสโคป ราคาถูก คุณภาพดี ขนาดพกพา แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง


baterry charger
baterry recovery
Battery Analyzer
oscilloscope
Induction Motor Speed Control Inverter Module

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ Semiconductor,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,Power module,
IC ต่าง ๆ  ,อุปกรณ์/เครื่องมือ เกี่ยวกับ พลังลังงาน(ระบบแบตเตอรี่,โซล่าเซล เป็นต้น) ,อุปกรณ์/เครื่องมือ เกี่ยวกับระบบควบคุม ,
อุปกรณ์/เครื่องมือ เกี่ยวกับระบบเครื่องมือวัด, วงจรเล็กทรอนิกส์ บอร์ดต่างๆ , แหล่งจ่ายไฟต่างๆ

บริษัท ยังให้บริการออกแบบชิ้นงานอิเลคทรอนิคส์ เขียนซอร์ฟแวร์ Microcontroller
ตลอดจนรับประกอบเป็นบอร์ดสำเร็จรูป บริษัท มีความตั้งใจ ให้บริการ กลุ่มนักออกแบบวิจัย, โรงงานอุตสาหกรรม,วิศวกรไฟฟ้า ตลอดจนถึงนักศึกษาด้านอีเลคทรอนิคส์

http://www.tweinter.com/