++ขายแล้วครับ ++Smart Rom Writer

  • 7 Replies
  • 2711 Views
++ขายแล้วครับ ++Smart Rom Writer
« on: June 22, 2014, 11:18:56 pm »
ของจากญี่ปุ่น มีหลายชิ้นทยอยลงเรื่อยๆ ครับ   ชุดนี้เป็น Rom Writer รุ่น Eitech Smart-writer SW-1
เก็บไว้ดีครับ ขาย 1500 บาท สนใจ pm หรือโทร 0815451237
http://www.eitech.co.jp/sub1.htmlRe: Smart Rom Writer
« Reply #1 on: June 22, 2014, 11:21:23 pm »
PROM :   2716,2732,2732A,2764,27C64,27C64A,27128,27128A,27C128,27256,27256A
              27C256,27512,27C512,27C1000,27C1001,27C010,27C101,27C1028,272000,
              272001,27C2001,27C020,274000,274001,27C4001,27C040,27C8001,27C801,27C080
              27C1024,27C102,27C201,27C2048,27C202,27C4096,27C402 (SWA4096が必要)
              27C4200,27C8200,27C16200,27C322,27C3202(SWA160が必要)
       及び上記と互換性のある相当品(CMOSデバイス含む)
EEPROM: HN58C65,HN58C66,HN58C256,HN58C1001
フラッシュメモリ:
              28F256,28F512,26C512A,28F010,28F101,28F020,28SF040
              29C256,29C512,29EE512,29C010,29EE010,29EE011,26C1000A
              29C020,29EE020,29C040,29C51002,29F010,39F010
              29F020,29F002,39SF020,49F020,49F002,29F040,29F004,49F040
              27SF256,27SF512,27SF010,27SF020,W27E040
              TC58257(SWAD-257が必要)
              28F102,29F102,49F1025,29F1024,29C1024,29LV1024(SWA4096が必要)
              28F200,28F400,28F800(SWA160SまたはSWA320TSが必要)
              28F400B3,28F800B3,28F160B3,28F320B3(SWA320TSが必要)
              29F200,29F400,29F800,29LV200,29LV(DL)400,29LV(DL)800(SWA160SまたはSWA320TSが必要)
              29LV(DL)16x,29DL32x,29DL640(SWA320TSが必要)
              TC58FVT641FT [東芝](SWA320TSが必要)
              29F080,29F016,29F033(SWA016TSが必要)
              29LV002, 29LV004, 29LV008, 29LV016(SWA008BTSが必要)
              MB84VD2108x (SWA84VD2108Xが必要) ※BGA61pin
              MB84VD2218x (SWA84VD2218Xが必要)  ※BGA73pin
              28F002BC(SWA002BCが必要)
              MX26L6420MC(SWA160Sが必要) ,   MX29L1611GPC(SWA160Dが必要)
              i82802AB, i82802AC, SST49LF002A, SST49LF004(A), SST49LF008A, W49V002FA(SWA020PL32が必要)
 シリアルEEPROM:
              93C06,93C46,93C56,93C66,93C76.93C86(SWEEP8が必要)
              24C00,24C01,24C02,24C04,24C08,24C16,24C32,24C64,24C256,24C512,58V24512(SWEEP8が必要)

Re: Smart Rom Writer
« Reply #2 on: June 23, 2014, 01:59:04 pm »
ลดอีกครับ 1200 บาท

Re: Smart Rom Writer
« Reply #3 on: June 23, 2014, 10:36:35 pm »
ลด 1000 ครับ รวมส่ง

Re: Smart Rom Writer
« Reply #4 on: June 24, 2014, 01:33:54 pm »
ลด 800 พร้อมส่งครับ

Re: Smart Rom Writer
« Reply #5 on: June 25, 2014, 09:56:31 am »
ลดอีก 500 บาท

Re: Smart Rom Writer
« Reply #6 on: July 03, 2014, 10:24:16 am »
400 ครับ จากราคาหมื่นกว่า

Re: Smart Rom Writer
« Reply #7 on: July 03, 2014, 12:21:23 pm »
300 ครับ