บทความประจำสัปดาห์ของ Arduitronics.com เรื่อง "Gyroscope L3G4200D"

  • 0 Replies
  • 1350 Views
*

Offline Arduitronics.com

  • **
  • 61
  • Arduitronics.com
    • View Profile
    • www.Arduitronics.com
บทความประจำสัปดาห์ของ Arduitronics.com เรื่อง "Inertial Measurement Unit - GY-80 Module for Arduino: Part 2  L3G4200D"


http://www.arduitronics.com/article/inertial-measurement-unit-gy-80-module-for-arduino-part-2-l3g4200d