ขายบอร์ด Samsung ARM11 S3C6410 พร้อมจอ ครับ

  • 4 Replies
  • 1813 Views
ผมขอขาย บอร์ด  Samsung ARM11 S3C6410 พร้อมจอ 7 นิ้วครับ  ใช้งานได้ดีครับ ขาด adapter 12 v 2 amp ครับ
มีโมดูล wifi แล้วครับ  สำหรับคอ Arm 11 ครับ ขาย 3000 ครับ


ลดครับ เพราะไมได้ใช้เลยครับ 2500 บาท บอร์ดลง android ไ้ว้ครับ เหมาะสำหรับ นักพัฒนา embedded ทั้งหลาย
ได้มาจากญี่ปุ่น แต่บอร์ดทำในจีน

ลดอีก ครับ 2000 บาท ครับ ตอนนี้หาเงินสอบ IELTS

ลดอีกครับ 1300 บาท ems ฟรีครับ

ผมขอขาย บอร์ด  Samsung ARM11 S3C6410 พร้อมจอ 7 นิ้วครับ  ใช้งานได้ดีครับ ขาด adapter 12 v 2 amp ครับ
มีโมดูล wifi แล้วครับ  สำหรับคอ Arm 11 ครับ ขาย 3000 ครับ


ลดอีกครับ 1300 บาท ems ฟรีครับ

ผมซื้อและรับไว้เองครับ 085-2352275 (หนุ่มน้อยครับ)

ถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ และใกล้เคียงกับ อ.บางบัวทอง ผมวิ่งไปรับเองก็ได้ครับ ไม่ต้องส่ง