ขอถามคำสั่ง Deselect ของ C# ครับ

  • 0 Replies
  • 3165 Views
ผมทำงานกับ Richbox กะจะทำให้มัน Highlight บรรทัดปัจจุบัน ตอนนี้ืทำ Highlight ได้แล้ว แต่ติดตรงที่มัน Highlight บรรทัดถัดไป โดยไม่ลบ Highlight ของบรรทัดเดิมออกก่อน
ผมลองใช้ rbox.DeselectAll(); แล้ว ปรากฎกว่ามันไม่ Highlight อะไรให้ผมเลย ขอถามว่าท่านใช้ฟังก์ชันอะไรในการทำงานแบบนี้ครับ

ขอบคุณครับ

Code: [Select]
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (line_number > 0)
            {
                richTextBox1.DeselectAll();
            }
           
            select = richTextBox1.GetFirstCharIndexFromLine(line_number);
            length = richTextBox1.Lines[line_number].Length;
            richTextBox1.SelectionLength = length;
            richTextBox1.SelectionBackColor = Color.Red;
            richTextBox1.Select(select, length);
            line_number++;
        }