เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าและฮาร์มอนิกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Matlab GUI)

Started by Maxitron, March 05, 2013, 10:40:01 PM

Previous topic - Next topic

Maxitron

http://www.youtube.com/v/djKtsIEIp14

เป็นโปรเจกจบของผมเองนะครับ วิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยบูรพา
นี่เป็นโปรเจกแรกในชีวิตของผมเลยครับ อาจยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่
ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

รายละเอียดคร่าวๆนะครับ
MCU : Atmega64
COMPORT BAUD : 57600

ส่วนภาคกำลังประกอบด้วยวงจร
- zero crossing
- Differential Amp (ลดทอนแรงดัน) และ ขยาย Gain กระแส
- Level Shifter (ยกสัญญาณไซน์ให้อยู่ในซีกบวก)

ส่วนควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- Matlab GUI
- Matlab Simulink(เรียกใช้เมื่อกดปุ่ม Analyze)
- PSIM (เรียกใช้เมื่อกดปุ่ม Analyze)

ตอนนี้ผมกำลังพัฒนาในส่วนของการแสดงผลแบบ Realtime ให้สามารถแสดงค่าแรงดันและกระแสด้วย
และกำลังศึกษา FFT ตอนนี้เข้าใจเป็นบางส่วนแล้ว คิดว่าอีกไม่นานจะสามารถแสดงผลเป็น FFT แบบ Realtime
ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

โดย ธีระภาพ พยอมหอมMaxitron

ขอบคุณมากครับ สำหรับทุกๆคำชม
ในตอนนี้ผมทำเป็น realtime FFT ได้เรียบร้อยแล้วครับ แสดงผลได้ถูกต้องทั้งค่าและความถี่ แต่ยังคงผ่าน matlab เช่นเคย
รายล่ะเอียดสำหรับโปรเจคนี้ผมจะเอามาอัพให้ภายหลังนะครับเป็นไฟล์ pdf ขอเวลาหาไฟล์แป็ป