ใครเห็น error ในโค้ด ช่วยชี้เป้าให้ที

  • 8 Replies
  • 2692 Views
โห่...เซงเบย... ไม่คิดว่าจะโผล่มาแบบนี้ \0   :'(