อบรมออกแบบ PCB เบื้องต้นด้วย PADS 2005 / PADS 2007

Started by katt093, October 26, 2013, 04:02:09 PM

Previous topic - Next topic

katt093

อบรม หลักสูตร การออกแบบPCB เบื้องต้น PADS 2005/2007จากผู้อบรมที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้านออกแบบ PCB ด้วย PADS มากว่า 15 ปี ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งด้านการเขียน schematic และ ออกแบบ PCB รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบ PCB จนสามารถนำไปออกแบบ PCB ได้จริง สอนตัวต่อตัว ใช้เวลาสอน 3 วัน หลังจากอบรมไปแล้วไม่เข้าใจสามารถปรึกษาได้ตลอด อัตราค่าอบรม 4,000 บาท/ท่าน
สนใจติดต่อ โทร. 08-6884-1458  email : katt093@hotmail.com  ,http://www.facebook.com/Sriprai.PCBDesign


katt093

Quote from: katt093 on October 26, 2013, 04:02:09 PM
อบรม หลักสูตร การออกแบบPCB เบื้องต้น PADS 2005/2007จากผู้อบรมที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้านออกแบบ PCB ด้วย PADS มากว่า 15 ปี ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งด้านการเขียน schematic และ ออกแบบ PCB รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบ PCB จนสามารถนำไปออกแบบ PCB ได้จริง สอนตัวต่อตัว ใช้เวลาสอน 3 วัน หลังจากอบรมไปแล้วไม่เข้าใจสามารถปรึกษาได้ตลอด อัตราค่าอบรม 4,000 บาท/ท่าน
สนใจติดต่อ email : katt093@hotmail.com  ,http://www.facebook.com/Sriprai.PCBDesignkatt093

Quote from: katt093 on October 26, 2013, 04:02:09 PM
อบรม หลักสูตร การออกแบบPCB เบื้องต้น PADS 2005/2007จากผู้อบรมที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานด้านออกแบบ PCB ด้วย PADS มากว่า 15 ปี ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งด้านการเขียน schematic และ ออกแบบ PCB รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบ PCB จนสามารถนำไปออกแบบ PCB ได้จริง สอนตัวต่อตัว ใช้เวลาสอน 3 วัน หลังจากอบรมไปแล้วไม่เข้าใจสามารถปรึกษาได้ตลอด อัตราค่าอบรม 4,000 บาท/ท่าน
สนใจติดต่อ email : katt093@hotmail.com  ,http://www.facebook.com/Sriprai.PCBDesign