PWM สามารถสร้าง Sine wave inverter ได้ความถี่สูงสุดเท่าไหร่ครับ

  • 0 Replies
  • 1385 Views
โดยทั่วไป จะเห็นเค้าเอามาสร้าง sine wave inverter ที่ความถี่ 50Hz แต่ถ้าต้องการที่ความถี่สูงกว่านี้   จะสามารถทำได้สูงสุดแค่ใหนครับ อย่างผมต้องการที่ 500-600Hz จะสามารถทำได้ใหมครับ  เช่น 220Vac 600Hz