อบรมการเขียนโปรแกรมติดต่อสื่อสารผ่าน USB PORT โดยใช้ PIC 18F14K50 รุ่นที่ 2

  • 2 Replies
  • 1950 Views
เปิด เสาาร์-อาทิตน์ที่  5-6 ตุลาคม

สนใจดูรายละเอียดที่

http://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539629404

ขอบคุณครับ


ลองไปโหลดโปรแกรม เพื่อทดสอบ การติดต่อสื่อสาร 18F14K50 ด้วย USB  Mode CDC ได้นะครับที่
ไฟล์ชื่อ TestUSB-CDC.rarhttp://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539629404

ฝั่ง Controller 18F USB สารมารถใช้ได้ทั้ง windows 7   windwos8  64 บิท