ทำโปรเจควัดกระแสไฟฟ้าด้วย Current Sensor ช่วยด้วยครับ

 • 16 Replies
 • 13751 Views
*

Offline Arduitronics.com

 • **
 • 61
 • Arduitronics.com
  • View Profile
  • www.Arduitronics.com
แน่ใจรึเปล่าครับว่ามีค่าแรงดันด้านลบ  :o    ผมเคยใช้กับกระแสสลับก็ไม่ออกเป็นลบนะครับ  จะมีค่า Offset 2.5 V  ( ถ้าจ่ายแรงดัน VCC = 5  V ) แล้วจริงๆ IC ไม่น่าจะจ่ายแรงดันลบออกมาได้นะครับ   ผมลองเอา probe กระแสลองวัดดูโดยต่อกับ oscilloscope ก็เป็นอย่างที่ว่านะครับ   

*

Offline RoLRoR

 • *****
 • 334
  • View Profile


 ;D คงหมายถึง แรงดันที่ออกมาจาก Hall Effect current sensor
ที่เกิน 2.5V เป็นกระแสด้านบวก  ส่วนที่น้อยกว่า 2.5V ก็เป็นกระแสด้านลบ
ใช้ทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับ เพราะเป็นกระแสสลับ 1รูปคลื่น

1. อ่านค่าตอนที่ไม่มีกระแสเก็บเป็นค่าเซ็ตศูนย์ และเก็บค่าไว้ที่ eeprom คืนค่าตอนเปิดเครื่อบใหม่ได้
2. sampling อย่างน้อย 20ครั้ง อ่านค่าทั้งทางฝั่งบวกและฝั่งลบให้ครบ 1รูปคลื่น เก็บไว่ในตัวแปร array
    (เงื่อนไข สัญญาณที่อ่านได้มากกว่า ค่าเซ็ตศูนย์ ก็นำค่าที่อ่านได้ - ค่าเซ็ตศูนย์ = ค่าสัญญาณซีกบวก)
    (และ สัญญาณที่อ่านได้น้อยกว่า ค่าเซ็ตศูนย์ ก็ ค่าเซ็ตศูนย์ - ค่าที่อ่านได้ = ค่าสัญญาณซีกลบ)
3. นำตัวแปร array ที่เก็บค่าแต่ละตัว ไปยกกำลังสอง
4. นำตัวแปร array เก็บค่ายกกำลังสองแล้ว มาบวกรวมกัน
  4.5 นำผลรวมที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย
5. นำตัวแปรที่เก็บค่า sum มาถอดแสควรูท 2
6. ก็จะได้ Amp RMS
7. ทำแบบเดียวกัน โดยการอ่านค่าโวลท์ ที่ลดทอนจากหม้อแปลงมาแล้ว และได้ Volt RMS (Sampling จังหวะเดียวกับ กระแส)
8. นำค่ามาคูณกัน ก็จะได้ กำลังงาน VA. (ยังไม่ใช่ Watt. นะ)

*

Offline pa_ul

 • ***
 • 247
  • View Profile
ถ้าต้องการหาค่า RMS กรุณาเพิ่มข้อ 4.5 เข้าไปด้วยนะครับ
  4.5 นำผลรวมที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย


แต่ถ้าต้องการหาค่า กำลังไฟฟ้า (หน่วยเป็นวัตต์ ไม่ใช่จูลส์) ให้ sampling สองค่าคือ V และ I พร้อมๆกัน แล้วเก็บค่าผลคูณ VI (โดยคิดเครื่องหมายด้วย) แต่ละครั้งไว้ ทำอย่างนี้ตามระยะเวลาที่ต้องการ แล้วหาค่าเฉลี่ยของผลคูณ VI ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของกำลังไฟฟ้าที่ใช้ไปในช่วงเวลานั้นๆ

*

Offline RoLRoR

 • *****
 • 334
  • View Profile
ตกหล่นไปขออภัยฯ ครับผม ข้อมูลน่าสนใจมากครับ
ขอบคุณข้อมูลจากคุณ pa_ul มากครับ  :D

:::เพิ่มเติม:::


http://th.wikipedia.org/wiki/ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
http://www.tatc.ac.th/files/08122519192430_09062514140201.pdf

รบกวนหน่อยครับคือผมจะทำเล่นบ้างเหมือนกันพึ่งหัดเขียน ขอรูปวิธีต่อ และ การเขียนหน่อยครับ กำลังศึกษาพอดี เห็นว่ามีประโยชน์มากๆต่อระวังหน่อยนะครับเลนกับไฟ AC อันตรายอย่าพลาด น่ะ 

ลองตัวนี้ไหมครับ

CT Current Sensor SCT013-000 100A วัดกระแสไฟ AC

https://www.9arduino.com/p/218