STM32F107 :: ขอทราบวิธีการใช้งาน Ethernet + LwIP

  • 0 Replies
  • 4140 Views
สวัสดีครับ

อยากจะใช้งาน Ethernet ของ ETT STM32 ARM Kit กับ LwIP ครับ

ผมอยากจะใช้งานให้ Board เป็น HTTP Client ครับ
ท่านใดเคยใช้งาน LwIP บ้างครับ ผมขอแนวทางหน่อยครับ

ขอบคุณมากครับ