มาขอแนะนำผู้เริ่มต้นใหม่ STM32F4 discovery โดยkeil บทที่3 GPIO

  • 9 Replies
  • 6904 Views
*

Offline dec

  • **
  • 80
    • View Profile
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ GPIOx->OSPEEDR  อยากสอบถามครับ
 คือ OSPEED มีความเกี่ยวข้องกับ System Clock config หรือไม่ครับ ถ้าผมใช้ board stm32d401re nucleo ซึ่ง maximum clock คือ 84MHz ถ้าเลือกใช้ OSPEED = 100MHz จะมีปัญหาไหมครับ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับ OSPEEDR จริงๆ แล้วใช้ในการปรับ Slew rate หรือก็คือความเร็วในการเปลี่ยนจาก High ไป Low (tf) หรือ Low ไป High (tr) ของ pin
การเปลี่ยนค่า OSPEEDR มันจะไปปรับเปลี่ยนวงจร Drive ของ Pin โดยการเพิ่ม Speed ก็เป็นการเพิ่มกระแสให้กับวงจร Driver เพื่อให้สัญญาณมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น
แต่ก็แลกมากับ noise ที่มากขึ้นไปด้วย แต่ถ้าเราปรับ Speed ต่ำ แต่เอา Pin ไปขับสัญญาณถี่มากๆ สัญญาณมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ทันนั่นเอง

เลข MHz ที่ระบุมาเป็นความถี่ที่ ST ได้จากการทดสอบ Pin โดยเอา Pin มาต่อ Load ค่าหนึ่งแล้ว Toggle High Low ในความถี่ค่าหนึ่ง แล้วก็วัดเวลา tf + tr เทียบกับคาบของสัญญาณ (T)
ซึ่งความถี่ที่เหมาะสมคือ tf + tr ต้องไม่เกิน (2/3)T และชิปแต่ละ Series ก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งดูได้จาก Datasheet แต่เวลาใช้งานจริงก็อาจไม่ได้ผลตามที่ระบุ
เพราะมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมด้วยเช่น ขนาดของ Load ที่ pin ขับอยู่ กับ ระดับแรงดันที่ใช้ เป็นต้น แต่ก็ใช้พอจะใช้เป็นค่าอ้างอิงได้ครับ

*

Offline Irumi

  • *
  • 17
    • View Profile
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ GPIOx->OSPEEDR  อยากสอบถามครับ
 คือ OSPEED มีความเกี่ยวข้องกับ System Clock config หรือไม่ครับ ถ้าผมใช้ board stm32d401re nucleo ซึ่ง maximum clock คือ 84MHz ถ้าเลือกใช้ OSPEED = 100MHz จะมีปัญหาไหมครับ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับ OSPEEDR จริงๆ แล้วใช้ในการปรับ Slew rate หรือก็คือความเร็วในการเปลี่ยนจาก High ไป Low (tf) หรือ Low ไป High (tr) ของ pin
การเปลี่ยนค่า OSPEEDR มันจะไปปรับเปลี่ยนวงจร Drive ของ Pin โดยการเพิ่ม Speed ก็เป็นการเพิ่มกระแสให้กับวงจร Driver เพื่อให้สัญญาณมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น
แต่ก็แลกมากับ noise ที่มากขึ้นไปด้วย แต่ถ้าเราปรับ Speed ต่ำ แต่เอา Pin ไปขับสัญญาณถี่มากๆ สัญญาณมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ทันนั่นเอง

เลข MHz ที่ระบุมาเป็นความถี่ที่ ST ได้จากการทดสอบ Pin โดยเอา Pin มาต่อ Load ค่าหนึ่งแล้ว Toggle High Low ในความถี่ค่าหนึ่ง แล้วก็วัดเวลา tf + tr เทียบกับคาบของสัญญาณ (T)
ซึ่งความถี่ที่เหมาะสมคือ tf + tr ต้องไม่เกิน (2/3)T และชิปแต่ละ Series ก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งดูได้จาก Datasheet แต่เวลาใช้งานจริงก็อาจไม่ได้ผลตามที่ระบุ
เพราะมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมด้วยเช่น ขนาดของ Load ที่ pin ขับอยู่ กับ ระดับแรงดันที่ใช้ เป็นต้น แต่ก็ใช้พอจะใช้เป็นค่าอ้างอิงได้ครับ

ขอบคุณ คุณ dec อีกครั้งครับ ที่ช่วยอธิบายให้เข้าใจ ดังนั้นการ Set ค่า OSPEEDR น่าจะ concern 2 หลักๆ คือ 1. power consumtion ของตัว IC และ ก็ EMC