เจอปัญหา build โปรเจค ไม่ได้ กับ AVR Studio 4 ครับ

Started by HappyAVR, March 04, 2013, 04:42:04 PM

Previous topic - Next topic

HappyAVR

พี่ๆ ทั้งหลาย ขอคำแนะนำด้วยครับ

ทดลองเขียน Code แต่ก็เจอปัญหา Build ยังไงก็ไม่สำเร็จครับ ทดลองเขียน Project แรกก็เจอปัญหาแล้ว ไม่รู้ว่าพลาดตรงไหนครับ

ใช้ AVR Studio 4 กับ WinAVR 20100110

Code ที่ทดสอบมีแค่นี้ครับ#include <avr/io.h>

int main(void)
{
DDRA = 0xFF;

while(1)
{
PORTA = 0xFF;
}

return 0;
}


พอสั่ง build เจอ error แบบนี้ตลอดเลยครับ


rm -rf frist_avr.o  frist_avr.elf dep/* frist_avr.hex frist_avr.eep frist_avr.lss frist_avr.map
Build succeeded with 0 Warnings...
/usr/bin/sh: IC:\WinAVR-20100110\avr\include: command not found
make: [frist_avr.o] Error 127 (ignored)
mmcu=atmega8a -Wl,-Map=frist_avr.map frist_avr.o     -o frist_avr.elf
/usr/bin/sh: -Wl,-Map=frist_avr.map: command not found
make: [frist_avr.elf] Error 127 (ignored)
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  frist_avr.elf frist_avr.hex
avr-objcopy: 'frist_avr.elf': No such file
make: *** [frist_avr.hex] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...

crywolf

ใช้ make ไฟล์จากใหนครับ ให้โปรแกรม Gen ให้ หรือ เอามาจากที่อื่น
เท่าที่ดู เหมือนมีการเรียกใช้ Make ไฟล์สำหรับ Linux (ดูจาก /usr/bin/sh)
ให้ New Project ขึ้นมาใหม่ แล้วไม่ต้องเซ็ตอะไรทั้งนั้น ลองเขียนโค๊ด แล้ว Compile ดู


JENG

AVR  Studio 4.xx อะไร.
ถ้า 4.19 รู้สึกว่าต้องแก้ path ถ้าใช้กับ winavr หรือเปลี่ยนไปใช้ avr-toolchain แทน
แต่จะ soft debug ไม่ได้.(มีใครเป็นมั่ง)...

ถ้า 4.18 ใช้กับ winavr ได้เลย.
สามารถติดตาม electoday ได้ที่

Facebook
www.facebook.com/groups/coopmicro

Google+
https://plus.google.com/communities/103482067769375459277

☺☺☺ความรู้ และความฉลาด ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน จะมีประโยชน์อะไร ถ้าฉลาดแต่อยู่ในกะลา☺☺☺


HappyAVR

ขอบคุณมากๆ เลยครับคุณ JENG

ใช้ Ver 4.19 จริงๆ ด้วยครับ สุดท้ายเลยไปลองโหลด 4.18 (build 684) มาติดตั้งใหม่ ตอนนี้ แก้ปัญหาได้แล้วครับ

ว่าแต่ avr-toolchain มันโหลดนานมากๆ โหลดเสร็จคงได้ทดสอบครับ

pued

Build started 22.7.2014 at 15:26:25
make: Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target `Makefile'.  Stop.
Build failed with 2 errors and 0 warnings...

ของผมขึ้นแบบนี้ครับ ไม่รูู้เป็นอะไรครับ 4.18(684) ลบลงใหมาก็เป็นแบบเก่าครับ กระทู้อาจจะเก่าแต่เห็นอาการเดียวกัน คงเป็นประโยชน์ ผู้รู้แนะนำหน่อยครับ ใช้ winavr

ขอบคุณครับ

JENG

สร้าง project ยังไงคับ ลอง up project มาให้ดูหน่อย
สามารถติดตาม electoday ได้ที่

Facebook
www.facebook.com/groups/coopmicro

Google+
https://plus.google.com/communities/103482067769375459277

☺☺☺ความรู้ และความฉลาด ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน จะมีประโยชน์อะไร ถ้าฉลาดแต่อยู่ในกะลา☺☺☺

pued


wlasoi

ใช้ 4.19 กับ avr-toolchain ไปเลย ครับ code เก่าก็ compile ได้ไม่มีปัญหา เรื่อง directory .... มันก็ WinAVR นั่นแหละเอาทำ package รวมเฉยๆ