Accelerometer กับ Gyro ต่างกันอย่างไรครับ

  • 4 Replies
  • 12803 Views
Accelerometer  กับ Gyro ต่างกันอย่างไรครับ ผมเข้าใจว่าเป็นเซนเซอร์วัดความเอียงทั้งคู่ ผมอยากนำมาศึกษาเกี่ยวกับ quadcopter ขนาดเล็กนะครับ

3-axis Accelerometer Module (MMA7361)


3-axis Accelerometer/Gyro Module (MPU6050)ตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกันพอมาเห็นโมดูลในรูปที่ 2  3-axis Accelerometer/Gyro Module (MPU6050)
มีคำว่า Accelerometer/Gyro ก็เลยงงครับ

ขอบคุณครับ

*

Offline pa_ul

  • ***
  • 247
    • View Profile
accelerometer = วัดความเร่งเชิงเส้น
gyroscope = วัดความเร็วเชิงมุม

ตัวอย่าง

ขับรถความเร็วคงที่ไปข้างหน้า : ทั้งสองตัวอ่านได้ 0
ขับรถตรงไปข้างหน้าโดยมีอัตราเร่ง : accelerometer อ่านค่าได้ค่าคงที่, gyroscope อ่านได้ 0
ขับรถเข้าโค้ง(รัศมีวงกลม)ด้วยความเร็วคงที่ : accelerometer อ่านค่าได้ค่าไม่คงที่, gyroscope อ่านได้ค่าคงที่
ขับรถเข้าโค้ง(รัศมีวงกลม)โดยมีความเร่ง : accelerometer อ่านค่าได้ไม่คงที่, gyroscope อ่านค่าได้ไม่คงที่
ขับรถหมุนรอบตัวเอง : accelerometer อ่านค่าได้ 0, gyroscope อ่านได้ค่าคงที่

*

Wiz

accelerometer = วัดความเร่งเชิงเส้น
gyroscope = วัดความเร็วเชิงมุม

แบบที่ท่าน pa_ul ว่าไว้ครับ

สำหรับความเอียงที่ จขกท พูดถึง ก็คือการใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่ง วัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (ค่า g) โดยวัดเทียบ 3 แกน จับเข้าสมการก็จะได้ว่าเซ็นเซอร์เอียงไปในระนาบเท่าไหร่เทียบกับศูนย์กลางมวลของโลกครับ

ขอบคุณทุกท่านครับ ผมว่าจะลองซื้อโมดูลมาศึกษาดูอีกที

กำลังอยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันครับ