สอบถาม TCPnet_RTL320/Http_demo ของ LPC2368 ครับ

  • 0 Replies
  • 1309 Views
ผมต้องการควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้บอร์ด ARM7 LPC2368
โดยใช้โค้ดตามตัวอย่างที่โหลดมา คือ TCPnet_RTL320/Http_demo พอ build target แล้วไม่ผ่านครับ ขึ้นว่า

POS: 237
inc, xml_http.js, buttons.cgi, ad.cgx, buttons.cgx to Web.c nopr root
Target not created

ไม่ทราบวาสต้องแก้ไขอย่างไรครับ