รับประกอบวงจร ทั้งแบบ SMD SMT และ Thorng hold (กลับมารับงานแล้วคร้าบ)

Started by NarisPCBAssembly, August 07, 2013, 04:36:26 PM

Previous topic - Next topic

NarisPCBAssembly


NarisPCBAssembly


NarisPCBAssembly

สถานะตอนนี้ งานเข้าครับ ยังไม่ว่าง


NarisPCBAssemblyNarisPCBAssembly

งานเข้าแล้ว คร้าบ ไม่ว่าง จ้า

NarisPCBAssembly


NarisPCBAssembly