วันเหงาๆกับการขุดโปรเจคเก่าๆสมัย 5-6 ปีที่แล้ว

  • 0 Replies
  • 1439 Views
วงจรนับจำนวนสินค้าในไลน์การผลิต แต่หาโค๊ดไม่เจอ  วงจรใช้อินฟาเรดเป็นตัวจับ อาศัยวัตถุวิ่งตัดลำแสงตอนทดสอบการใช้ระยะหวังผล 3 เมตร การแสดงผลเป็น 7segment นับได้สุงสุด 9999 ใช้ mcs51  รายการอุปการณ์อยู่ที่ไฟล์  Protel Schematic1.pdf ครับ
เจอโค๊ดแล้ว