การเปลี่ยนเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่น ใน BeagleBone Black ( Ubuntu distro)

  • 0 Replies
  • 1423 Views
*

Offline samira

  • ***
  • 128
    • View Profile
เกล็ดเล็กน้อย เรืองเปลี่ยนเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่น

BeagleBone Black พอเปิดเครื่องขึ้นมา มันให้เวลาของเมือง กรีนิช กล่าวคือ เวลามาตรฐาน 0 น
เราอยู่เมืองไทย ก็อยากให้เวลามันเข้ากับเวลาในไทย กล่าวคือ +7

การเปลี่่ยนให้เข้ากับเวลาท้องถิ่น( ไทย หรือที่ใหนก็แล้วแต่ )
ให้ไปที่ directory /etc แล้วลบ file ที่ชื่อ localtime

จากนั้น ลองไปที่ directory ที่ชื่อ /user/share/zoneinfo/Asia
ในนั้น ลอง list ออกมาดูจะเห็นว่ามีชื่อเมืองต่างๆ ในเอเซีย
เป็นต้นว่า
Quote
ubuntu@arm:/usr/share/zoneinfo$ ls -al Asia
total 388
drwxr-xr-x  2 root root 12288 Oct 30 16:09 .
drwxr-xr-x 22 root root  4096 Oct 30 16:09 ..
-rw-r--r--  1 root root   157 Oct  8 05:24 Aden
-rw-r--r--  1 root root   922 Oct  8 05:24 Almaty
-rw-r--r--  1 root root  1191 Oct  8 05:24 Amman
-rw-r--r--  1 root root  1183 Oct  8 05:24 Anadyr
-rw-r--r--  1 root root  1128 Oct  8 05:24 Aqtau
-rw-r--r--  1 root root  1038 Oct  8 05:24 Aqtobe
lrwxrwxrwx  1 root root     9 Oct  8 05:24 Ashgabat -> Ashkhabad
-rw-r--r--  1 root root   657 Oct  8 05:24 Ashkhabad
-rw-r--r--  1 root root   962 Oct  8 05:24 Baghdad
-rw-r--r--  1 root root   195 Oct  8 05:24 Bahrain
-rw-r--r--  1 root root  1942 Oct  8 05:24 Baku
-rw-r--r--  1 root root   178 Oct  8 05:24 Bangkok
-rw-r--r--  1 root root  2149 Oct  8 05:24 Beirut
-rw-r--r--  1 root root  1047 Oct  8 05:24 Bishkek
-rw-r--r--  1 root root   187 Oct  8 05:24 Brunei

เนื่องจากเราลบ file localtime เก่าไปแล้ว เราก็ต้องสร้างกลับมาเพื่อให้เครื่องมันอ้างถึง
โดยการสร้าง symlink ( or soft link ) ขึ้นมา
ให้ symlink นี้ ชี้ไปยัง file ที่เราต้องการ
ณที่ /etc ให้พิ่มพ์

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok localtime

แล้วเราก็จะได้ link ที่ชี้ไปยังที่ใหม่ เราก็จะได้เวลาท้องถิ่น อย่างของเราก็จะได้เวลาของ กทม
กล่าวคือ +6

คำเตือน
1 ผู้เขียนเล่นไปงานอดิเรก ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ก็เอาสิ่งทีคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ได้มาบอกเล่าให้กับเหล่า Beginner อย่างเช่นผู้เขียน

2 ผู้เขียนใช้ Ubuntu แต่คิดว่า Linux distro อื่น เช่น Angstrom ซึ่งเขาให้มานั้น ก็ใช้วิธีเดียวกัน
 
Quote
     Linux arm 3.8.13-bone28 #1 SMP Fri Sep 13 03:12:24 UTC 2013 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
   DISTRIB_ID=Ubuntu
   DISTRIB_RELEASE=13.04
   DISTRIB_CODENAME=raring
   DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 13.04"
   NAME="Ubuntu"
   VERSION="13.04, Raring Ringtail"
   ID=ubuntu
   ID_LIKE=debian
   PRETTY_NAME="Ubuntu 13.04"
   VERSION_ID="13.04"
   HOME_URL="http://www.ubuntu.com/"
   SUPPORT_URL="http://help.ubuntu.com/"
   BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
ubuntu@arm:~/code$
3 การจะเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญ user ต้องใช้ privilege ของ user ที่เป็นระดับ root

4 ขอเตือนว่า ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย เพราะผู้เขียนเองเล่น จน เครื่อง hang
เนื่องจากไปทำให้ file สำคัญอันหนึ่งเสียไป เลยต้อง ลง OS ใหม่ เลยเลือกเอา Ubuntu ลง
ตอนนี้เลย มี Linux distro ใน 3 SD cards  อยู่สามอัน คือ Angstrom, Debian & Ubuntu
เมื่ออันหนึ่งเจ๊งไป ก็เอาอีกอันมาใช้เลยทันที
อย่างในกรณีนี้ ได้เอา ubuntu มาใช้แทนเลย ก็เป็นประสพการณ์ ได้ความรู้ใหม่ คิดว่าสนุกสนานกับมัน

หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับ beginner & noob or newbie บ้าง
“ If you’re born poor, it’s not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake"
Bill Gates.