Electoday 4.0

ประกาศ => ห้องจิบกาแฟ => Topic started by: wlasoi on July 27, 2013, 01:16:17 am

Title: ช่วงนี้ Admin ดูขยันขันแข็งมากน่ะ ครับ ....
Post by: wlasoi on July 27, 2013, 01:16:17 am
แหม๋ ............. หุ้นตกล่ะซิ
Title: Re: ช่วงนี้ Admin ดูขยันขันแข็งมากน่ะ ครับ ....
Post by: tha on July 28, 2013, 12:05:23 pm
ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลย ถามหน่อยทำใมหุ้นตกแล้วขยัน หุ้นขึ้นไม่ขยันหรือครับ  ;D